WŁAŚCIWOŚĆ 2018-06-13T12:35:38+00:00

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik działa na obszarze  swojego  rewiru  komorniczego,  jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz
spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości  stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Rewirem komorniczym komornika sądowego  jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, który obejmuje:

Miasta- Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Kałuszyn

Gminy – Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów

Kody pocztowe: 05-070, 05-071, 05-074, 05-079, 05-300, 05-304, 05-305, 05-306, 05-307, 05-310, 05-311, 05-317, 05-319, 05-320, 05-332, 05-334

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika poza rewirem komorniczym, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie,że korzysta z prawa wyboru komornika.
( art. 8 ust. 5 i 6 u.k.s.i e.).

Komornik ze względu na treść art. 8 ust. 8 u.k. s. i e. aktualnie /może/ przyjąć sprawy z wyboru wierzyciela.

Komornik działa na terenie Mińska Mazowieckiego
i całego kraju.